SANDVIK"

SANDVIK

Đăng ngày 08-06-2016 - 1050 Lượt xem
  • Mã sản phẩm: sandvik
Còn hàng Call ngay: 0987 975 166
Sandvik Coromant là một bộ phận quan trọng của tập đoàn Sandvik, Thụy Điển. Được thành lập vào năm 1942, từ đó đến nay, Sandvik Coromant đã và luôn là nhà sản xuất đứng đầu trên thế giới về lĩnh vực dụng cụ cắt gọt kim loại. Là doanh nghiệp có tỷ lệ tái đầu tư vào R&D trên tổng doanh thu vào hàng cao nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành, Sandvik Coromant liên tục giới thiệu ra thị trường các sản phẩm độc đáo và thiết lập các chuẩn mực mới về NĂNG SUẤT với các khách hàng của mình.
 

Sandvik Coromant là một bộ phận quan trọng của tập đoàn Sandvik, Thụy Điển. Được thành lập vào năm 1942, từ đó đến nay,  Sandvik Coromant đã và luôn là nhà sản xuất đứng đầu trên thế giới về lĩnh vực dụng cụ cắt gọt kim loại.

Là doanh nghiệp có tỷ lệ tái đầu tư vào R&D trên tổng doanh thu vào hàng cao nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành, Sandvik Coromant liên tục giới thiệu ra thị trường các sản phẩm độc đáo và thiết lập các chuẩn mực mới về NĂNG SUẤT với các khách hàng của mình.

Đặt hàng


1 VND

Số lượng:
 
Sandvik Coromant là một bộ phận quan trọng của tập đoàn Sandvik, Thụy Điển. Được thành lập vào năm 1942, từ đó đến nay,  Sandvik Coromant đã và luôn là nhà sản xuất đứng đầu trên thế giới về lĩnh vực dụng cụ cắt gọt kim loại.

Là doanh nghiệp có tỷ lệ tái đầu tư vào R&D trên tổng doanh thu vào hàng cao nhất so với các doanh nghiệp cùng ngành, Sandvik Coromant liên tục giới thiệu ra thị trường các sản phẩm độc đáo và thiết lập các chuẩn mực mới về NĂNG SUẤT với các khách hàng của mình.
 
 
 

Đoàn Minh